Sponsored Links:

donderdag 30 juni 2011

Spreekbeurt over het Leger

Spreekbeurt Leger


Dit is mijn spreekbeurt over het leger.
Het leger, ook wel de krijgsmacht genoemd is een onderdeel van een overheid om het land te beschermen tegen (buitenlandse) invallen. Legers en veldslagen zijn bekend en berucht door onze hele wereld geschiedenis.

Al in de tijd van Koning David uit de bijbel, zo'n 4000 jaar geleden, werden er al oorlogen gevoerd. Deze oorlogen werden toen uitgevochten met knuppels en stokken. Al snel leerde men om soldaten beschermende kleding te geven.

Met de komst van de pijl & boog en daarna het buskruit is er veel veranderd in de oorlog voering. Waar men eerder grote veldslagen had op open velden of in steden, had men nu de mogelijkheid om steeds verder op afstand elkaar te beschieten.

Het verhaal van een soldaat
Toen we het strand met de boten naderden, werden veel van onze mannen ziek van de zenuwen en van de zee, want het water was vrij ruw, het waren korte golven waar we door voeren en we kregen veel buiswater over.
Onze boot was een van de 6 van de A compagnie uit de eerste golf met mannen die de Duitsers zouden verrassen.
Toen we dicht bij het strand kwamen konden we de Duitse obstakels al zien liggen, dit kwam doordat we met laag water aan kwamen zetten.
Ik was een van de scherpschutters en stond onder bevel van luitenant Anderson. We deden wat we konden, zelfs meer dan wat we hadden getraind in Engeland.
We waren geland bij een uitgestrekt strand genaamd Omaha Beach.
Daar was echter geen Duitser te bekennen maar toch kregen we al wel gauw de volle laag van de Duitsers, terwijl we tot over onze knieën in het water stonden.
We bewogen ons volgen de orders al kruipend en schietend voort.
We zaten alleen wel meteen met een probleem, want we konden de Duitsers niet zien, maar volgens onze orders moesten we wel al kruipende op ze vuren. Ik zag granaten op me af komen uit de richting van een betonnen bunker die de gestalte had van een mammoet, omdat ik nog nooit van zulke grote bunkers had gezien. Ik probeerde terug te vuren en had op dat moment er geen idee van wat er achter mij in de groep gebeurde.
Voor mij was niet veel te zien behalve een paar Franse huizen ook kwam het water snel op.Veel van mijn mannen waren gesneuveld of uitgeschakeld.
En raakte ik zelf ook al snel door mijn munutie heen
Toen werd ik ineens geraakt in een van mijn knokkels. Ik moest dus mijn hand omhoog houden, want we waren nog steeds in het water en het zout zou mijn wond niet goed doen. Het vreemde was dat ik de wonden nauwelijks voelde terwijl ze toch hevig bloedde. Naast me in het water zat Private Henry G die ook geraakt was. hij zei tegen mij: "ze zullen ons achter laten als dode ratten" maar daar dacht ik op dat moment nog helmaal niet aan.
Ik probeerde zo veel mogelijk naar voren te komen ondertussen had ik ook een ander geweer bij een gesneuvelde soldaat gepakt omdat de mijne er mee was opgehouden, we schoten op wat mij leek iets onbelangrijks
Er was voor mij geen denken aan dat we de Duitsers zouden overwinnen.
Ik nu was namelijk voor de tweede keer geraakt alleen nu door een Ø 30 mm
geschut en dat kostte me toen de linkerkant van mijn heup.
Ik ben toen nog goed ver op het strand gekomen, maar velen van mijn maten zijn nooit meer naar huis terug-gekeerd.

Dit was mijn spreekbeurt over het leger. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie die hieronder stellen
Klik op deze link voor meer informatie over spreekbeurten, hoe schrijf je een goede spreekbeurt en spreekbeurt onderwerpenInformatie, PDF, NWO,Illuminati,Forum en Chatbox, chat met vrienden en expose the Elite,share your New world Order News